.

Patroni:

  • Komitet Obchodów 25-lecia Odnowienia Samorządu Terytorialnego w Polsce

Wspierający:

  • Małopolski Urząd Marszałkowski  

  • Przychodnia Medyczna Ars-Medica

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie 10 Czerwca

  • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej


/